ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 

Tuyển dụng viên chức làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất năm 2022

19/09/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất năm 2022

1. Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất năm 2022.
 - Xem tại đây: => Thông báo

 - Mẫu đăng ký số 01: Phiếu đăng ký dự tuyển

2. Hướng dẫn kê khai phiếu dự tuyển
 - Xem tại đây: => Hướng dẫn

3. Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất năm 2022
 - Xem tại đây: =>
 Kế hoạch tuyển dụng viên chức

4. Quyết định tuyển dụng viên chức vào làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất năm 2022.
 - Xem tại đây: =>
Quyết định

 

Các tin khác