ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - TỔ CHỨC CÁN BỘ

08/02/2023

Phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ
Thành lập
Phòng HCQT&TCCB là một bộ phận quan trọng trong Bệnh viện được thành lập ngay khi hình thành Bệnh viện, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện với nhiệm vụ thực hiện công tác hành chính quản trị và tổ chức cán bộ (đã được quy định trong Quy chế bệnh viện 1895), công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Địa điểm: Tầng 2 nhà A9 – Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội.
Nhân sự hiện tại
Phòng Hành chính tổ chức của bệnh viện hiện nay có 17 cán bộ. Trình độ chuyên môn: 02 Thạc sỹ; 08 Đại học; 03 Nhân viên điện nước; 04 Nhân viên Lái xe
 • Lãnh đạo phòng gồm:
Trưởng phòng: Nguyễn Phương Dung
Phó Trưởng phòng: Từ Đức Thiện
 • Nhân sự trong phòng gồm:
Chuyên viên:   Nguyễn Thị Thanh
Đỗ Việt Trinh
Cấn Thuỳ Linh
Chẩu Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Phương
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Kế toán viên: Tạ Thị Ái Hằng
Văn Thư: Lê Thị Trang
Điện nước:  Nguyễn Đăng Hiếu
               Nguyễn Như Thạch   
               Kiều Văn Tiến 
Lái xe:  Vũ Bá Long
        Nghiêm Văn Huỳ
        Tạ Văn Điệp
        Nguyễn Ngọc Thiều
 
Chức Năng, Nhiệm Vụ: Phòng HCQT-TCCB của bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và thực hiện những nhiệm vụ tổ chức – hành chính trọng tâm như sau:
a) Hành chính:
 1. Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
 3. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
 4. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
 5. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
 6. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
 7. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
 8. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
 9. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.
 10. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
 11. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
 12. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.
 13. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
 14. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.
(hình ảnh hoạt động tập thể)
b) Tổ chức:
 1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 7. Phối hợp với phòng Điều dưỡng, phòng KHTH tổ chức kiểm tra tay nghề viên chức, tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật.
 8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của viên chức – người lao động trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
c) Thực hiện một số mặt công tác khác khi được Ban giám đốc phân công.
Định hướng phát triển
       Phát huy mạnh mẽ cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, cao, có tầm nhìn chiến lược, cập nhật kỹ thuật mới nhất từ các nước tiên tiến. Quản lý nhân lực bằng phần mềm đánh giá năng suất lao động theo KPI, đảm bảo khuyến khích tăng năng suất, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các tin khác

ĐÔI NÉT VỀ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT. Khoa ngoại tổng hợp_ BVĐK huyện Thạch Thất gồm: - Khám và điều trị ( tầng 4 nhà A1) - Đơn nguyên gây mê hồi sức ( tầng 5 nhà A1)
Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh được hình thành từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, tiền thân là khoa XN – CĐHA được tách ra từ năm 2013 và là một trong những mũi nhọn trong ...

Tin tức nổi bật