ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM Y TẾ VÀ DỊCH VỤ

06/10/2023

Để phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 – 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất có nhu cầu mua sắm hóa chất và dịch vụ  như sau ( danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Để phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 – 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất có nhu cầu mua sắm sinh phẩm y tế như sau ( danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo)

Để phục vụ công tác chuyên môn năm 2023 – 2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất có nhu cầu mua sắm hóa chất xét nghiệm như sau ( danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo)


Kính đề nghị các Công ty/ Nhà cung cấp/ Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp gửi báo giá và tài liệu chứng minh để Bệnh viện làm căn cứ xây dựng dự toán mua sắm
 

Các tin khác

Thông Báo

Tin tức nổi bật