ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

03/10/2017

GIỚI THIỆU CHUNG
 
Địa chỉ: Tầng 6 – Nhà A1, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất
Điện thoại: 0433.684.886
Email: phongkhth2017.bvtt@gmail.com
 
Phòng Kế hoạch tổng hợp trước đây gọi là phòng Y vụ. Tháng 2/2016 cùng với việc Bệnh viện được nâng hạng II, phòng Kế hoạch tổng hợp được đổi tên thành Phòng Kế hoạch tổng hợp- Vật tư thiết bị Y tế
  1. CHỨC NĂNG
Phòng Kế hoạch tổng hợp- Vật tư thiết bị Y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: 
Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
Quản lý việc sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế
Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.
  1. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN
1. Bộ phận kế hoạch nghiệp vụ  
1.1. Công tác chuyên môn
Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
Tổ chức tập huấn chuyên môn cho các cán bộ trong bệnh viện
Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
Tổ chức công tác thường trực tại bệnh viện
1.2. Công tác Quản lý chất lượng
Quản lý, xây dựng Quy chế, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát hoạt động quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện, là bộ phận đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.
1.3. Công tác Bảo hiểm Y tế
Làm đầu mối trong  công tác giám định bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội.  Tổng hợp, báo cáo các sai sót có liên quan đến thanh quyết toán Bảo hiểm y tế.
Áp giá dịch vụ y tế theo các văn bản hướng dẫn.
1.4. Công tác  lữu trữ hồ sơ bệnh án
Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo luật khám chữa bệnh và Quy chế bệnh viện.
Cung cấp hồ sơ bệnh án phục vụ công tác trích sao bệnh án, giám định thương tích, nghiên cứu khoa học và thanh quyết toán bảo hiểm y tế
1.5. Công tác báo cáo thống kê
Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của
Bộ Y tế, Sở Y tế
Sơ kết, tổng kết công tác điều trị theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm ) để báo cáo Giám đốc.
1.6. Công tác quản lý và cấp phát ấn phẩm
Lập kế hoạch dự trù mua ấn phẩm
Quản lý và cấp phát ấn phẩm cho các khoa / phòng
2. Bộ phận trang thiết bị y tế
Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện, phòng lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc duyệt
            Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa phòng sử sụng theo quy định.
            Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.
 Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy.
 Phối hợp với các khoa phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định, nhằm khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất họat động cao, hiệu quả và tiết kiệm.
3. Bộ phận Công nghệ thông tin
Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho nhân viên bệnh viện.
Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả của hệ thống mạng, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng trong bệnh viện. Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.
Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.
4. Bộ phận Y tế cơ quan
 Quản lý, theo dõi việc  kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng
  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC- NHÂN LỰC
1. Tổng số nhân lực: 12 . Trong đó: 01 Trưởng phòng và 11 nhân viên
Bác sỹ: 02 ; ThS Y tế công cộng: 01; Đại học Y tế công cộng: 01;Kỹ sư Công nghệ thông tin: 03; Kỹ sư trang thiết bị Y tế: 01; Điều dưỡng cao đẳng: 01; Điều dưỡng trung học: 03
  1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
Hoàn thiện công tác lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
Tổ chức, giám sát quản lý bệnh theo ICDX, tiến tới xây dựng bệnh án điện tử.
Duy trì ổn định hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế  đảm bảo đáp ứng các hoạt động chuyên môn.
Quản lý, duy trì hoạt động ổn định hệ thông công nghệ thông tin.
 
 

Các tin khác

ĐÔI NÉT VỀ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT. Khoa ngoại tổng hợp_ BVĐK huyện Thạch Thất gồm: - Khám và điều trị ( tầng 4 nhà A1) - Đơn nguyên gây mê hồi sức ( tầng 5 nhà A1)
Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh.
Khoa Chẩn đoán hình ảnh được hình thành từ những ngày đầu thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, tiền thân là khoa XN – CĐHA được tách ra từ năm 2013 và là một trong những mũi nhọn trong ...

Tin tức nổi bật