ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 
X

Ban lãnh đạo

Nguyễn T.Thúy Hằng
Nguyễn T.Thúy Hằng
Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất
Nguyễn T.Thúy Hằng
Nguyễn T.Thúy Hằng
Giám đốc
Trần Mạnh Tiến
Ông
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất
Trần Mạnh Tiến
Ông
Trần Mạnh Tiến
Phó Giám đốc