ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

Thu hồi tất cả các lô thuốc Navacarzol

16/12/2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn;

- Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-QLD ngày 24/11/2022 của Cục Quản lý Dược v/v thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Navacarzol được cấp giấy đăng ký lưu hành số VN-17813-14 (có văn bản kèm theo). Sở Y tế thông báo thu hồi tất cả các lô thuốc Navacarzol số đăng ký VN- 17813-14 theo Quyết định số 755/QĐ-QLD.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu:

1. Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, các cơ sở y tế ngoài công lập, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi triệt để tất cả các lô thuốc theo Quyết định số 755/QĐ-QLD nêu trên; gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi về Sở Y tế, Cục Quản lý Dược theo quy định. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị.

2. Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã: Thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

3. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đăng tải Quyết định 755/QĐ-QLD và phối hợp với các cơ quan truyền thông: thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.

4. Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội: rà soát trong quá trình đi lấy mẫu, báo cáo về Sở Y tế (Thanh tra Sở) để có biện pháp xử lý.

Sở Y tế Hà Nội thông báo để các cơ sở, đơn vị biết, thực hiện và báo cáo việc thực hiện về Sở Y tế. R

 

Các tin khác