ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 

Mẫu thuốc Ophazidon viên nén giả

24/08/2022

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 8035/QLD-CL

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 8035/QLD-CL ngày 19/82022 của v/v mẫu Ophazidon giả Số lô: 290621, 390721, 540921 và 691121 (có văn bản kèm theo), cụ thể: 04 lô sản phẩm với thông tin trên nhãn ghi: “Viên nén Ophazidon, SĐK: VD-26803-17,

- Số lô: 290621, NSX: 08/6/2021, HD: 08/6/2013, - Số lô: 390721, NSX: 15/7/2021, HD: 15/6/2023, - Số lô: 540921, NSX: 20/9/2021, HD: 20/9/2023, - Số lô: 691121, NSX: 23/11/2021, HD: 23/11/2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sản xuất”

Các tin khác