ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

Báo cáo số liệu chuyên môn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KNPkgVXmyG9C38WYLm1ExwlJEb5dCZbwEvOEjHwoq5k/edit?usp=sharing
- Các khoa/ phòng đăng nhập mail công vụ của khoa mình trước khi click link bên trên làm báo cáo.