ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

Báo cáo nhân lực

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3UzFGg1SeD5Stoc6Ppzgv7A_ah7ToPEsJZOWjBNplI/edit?usp=sharing   
Các khoa phòng đăng nhập mail công vụ của khoa mình trước khi click vào link bên trên để nhập báo cáo.