ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 
X

Ban lãnh đạo

Vương Trung Kiên
Ông
Vương Trung Kiên
Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II - Giám đốc bệnh viện Đa Khoa huyện Thạch Thất
Vương Trung Kiên
Ông
Vương Trung Kiên
Giám đốc
Nguyễn T.Thúy Hằng
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa - phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất
Nguyễn T.Thúy Hằng
Nguyễn T.Thúy Hằng
Phó Giám đốc
Trần Mạnh Tiến
Ông
Phó Giám đốc
Bác sĩ chuyên khoa II - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất
Trần Mạnh Tiến
Ông
Trần Mạnh Tiến
Phó Giám đốc