ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ - CHĂM SÓC TẬN TÌNH
Đường dây nóng: 0966101616
 
 

HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU ÔN TẬP TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT NĂM 2022

23/11/2022

HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU ÔN TẬP TẠI KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT NĂM 2022

 
Quyết định phê duyệt tài liệu ôn tập tại kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất năm 2022

Phụ lục 01 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Bác sỹ (hạng III), V.08.01.03 (chuyên ngành Bác sĩ đa khoa)

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỀN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2022/QĐ-BVTT ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất).

Phụ lục 02 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Bác sỹ (hạng III), V.08.01.03 (chuyên ngành Bác sĩ YHCT)

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2)VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 03 – Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Điều dưỡng hạng III, V.08.05.12 (chuyên ngành đa khoa)

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2)VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 04Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 (chuyên ngành đa khoa)

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2)VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 05 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Dược hạng IV, V.08.08.23

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2)VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 06 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Chuyên viên, 01.003

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 07-Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Kỹ sư (Hạng III), V.05.02.07 (chuyên ngành: Kỹ thuật y sinh)

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
  (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 08 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Kế toán viên trung cấp, 06.032

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN (VÒNG 2) VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

Phụ lục 09 - Dành cho đối tượng dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp
Văn thư, 02.007

DANH MỤC NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN TẬP XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2022/-BVTT  ngày 17/11/2022 của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất)

 

Các tin khác